افق هوشمند ستاره پارس


لیست تامین عمده انواع لوازم ابزاردقیق

- انواع PLC

- شیرهای کنترل اتوماتیک و دستی Control Valve

- تجهیزات اندازه گیری دما¬ Thermocouple

- تجهیزات اندازه گیری فشار¬ Pressure Transmitter

- تجهیزات اندازه گیری دبی Flow transmitter

- تجهیزات اندازه گیری سطح Level Switch

- انواع کنترل کننده¬های PID

- انواع نمایشگر¬های صنعتی

- انواع سنسور¬های حساس به فلز و خازنی

- انواع انکودر

- انواع HMI